Home » พิธีกรรม

พิธีกรรม

พิธีกรรม บวงสรวงพญานาคเปิดโภคทรัพย์ เก่ง ธชย บูชาดาวพฤหัส

เก่ง ธชย บูชาดาวพฤหัส – บวงสรวงพญานาคเปิดขุมทรัพย์

เก่ง ธชย บูชาดาวพฤหัส – บวงสรวงพญานาคเปิดขุมทรัพย์

ตำนานพิธีกรรม การบวงสรวงพญานาค เทพเจ้าริมฝั่งโขง เชื่อว่าพญาศรีสัตตนาคราช เป็นหนึ่งในพญานาคผู้มีฤทธิ์เดชและอานุภาพ เผ่าพันธุ์ของพญามุจลินท์นาคราช หรือพญานาค 7 เศียร ได้สืบสายพันธุ์มาจนถึง พญาศรีสัตตนาคราช เชื่อกันว่าเป็นกษัตริย์พญานาคฝั่งลาว หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ พระเกจิอาจารย์วิปัสสนาชื่อดังภาคอีสาน วัดพระธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม เล่าไว้ว่า ในผืนน้ำของประเทศไทยมีพญานาคเป็นใหญ่ นามว่า พญาศรีสุทโธนาคราช (นาคาธิบดีศรีสุทโธ) ชอบบำเพ็ญเพียรศีลบำเพ็ญเพียรและปฏิบัติธรรม มีนิสัยอ่อนโยนเมตตา ไม่ชอบการต่อสู้ ตำนานกล่าวว่า ท่านจะชอบ มาที่วัดพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

“ฝั่งไทยมีพญาศรีสุทโธนาคราช เป็นกษัตริย์พญานาคฝั่งไทย แต่เป็นพญานาคเศียรเดียว ส่วนพญาศรีสัตตนาคราช เชื่อว่าเป็นใหญ่เหนือพญานาคทั้งปวงในสองแผนดินไทย-ลาว โดดเด่นเป็นสง่า เพราะมี 7 เศียร ลำตัวเดียว ตระกูลพญานาคจะมีความใกล้ชิดพระพุทธองค์ และพระพุทธศาสนามาแต่ครั้งโบราณกาล” หลวงปู่คำพันธ์ยังบอกด้วยว่า พญาศรีสัตตนาคราช และ พญาศรีสุทโธนาคราช มีเรื่องเล่าเชื่อว่าพญานาคทั้งสองเป็นสหายรักกันมาก หากมีพิธีกรรมอันใดอยู่ใกล้ต้นน้ำลำธาร ให้อัญเชิญบอกกล่าวแก่เหล่าพญานาคเชื่อกันว่าพิธีกรรม นั้นจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

อาจารย์หนุ่ม หมอดูเทวดา พาเก่ง-ธชย เดินทางแบบส่วนตัวไปสักการะ “ท้าวเวสสุวรรณ” จำนวน 3 วัด

พิธีกรรม บวงสรวงใหญ่ เปิดโภคทรัพย์

บวงสรวงใหญ่

การบวงสรวง คือ การบวงสรวงคือ พิธีการทางพุทธศาสนา ที่ท่านโบราณคณาจารย์ได้กระทำ เพื่อเป็นการยอมรับนับถือท่านผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่ในชีวิต มีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระอริยสงฆ์สาวก เทพไท้เทวา คุณบิดามารดา อาจารย์ทุกๆพระองค์ ทุกๆชาติ รวมทั้งพระภูมิเจ้าที่ ท่านท้าวจาตุรมหาราชทั้ง ๔ ท่านพระยายมราช เคารพท่านผู้เป็นใหญ่ในทั้ง ๓ โลก คนส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพิธีกรรมของพราหม์ บวงสรวงเป็นภาษาพราหมณ์สมัยพุทธกาลก็เป็นภาษาบาลีส่วนภาษาไทยแปลว่ายอมรับนับถือท่านผู้มีพระคุณ คือพระรัตนตรัย พรหม เทวา ผู้เป็นใหญ่ดูแลโลก ดูแลคุ้มครองผู้ที่มีบุญบารมีไม่ให้ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุ จากผู้ร้าย จากภัยธรรมชาติ เป็นพิธีการบูชาพระคุณความดีของท่านที่มีคุณงามความดีต่อสรรพสัตว์ทั้ง ๓ โลก

จุดประสงค์ของการบวงสรวงมีมากมายหลายข้อ แล้วแต่จุดประสงค์ของแต่ละท่านที่จะบวงสรวงเพื่ออะไร ก็ตั้งจิตอธิษฐาน อัญเชิญท่านผู้เป็นใหญ่ ท่านผู้มีพระคุณ ถ้าศาสนาพราหมณ์ก็บูชา พระพรหม เทวาอารักษ์ ถ้าเป็นชาวพุทธก็อัญเชิญท่านผู้เป็นใหญ่สูงสุด คือองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เจ้า พระอริยสาวกทุกๆพระองค์เบื้องบนพระนิพพาน คุณบิดามารดาทุกๆชาติ เทพเจ้าพระพรหมเทวดาที่ดูแลคุ้มครองป้องกันทั้ง ๓ โลก เมื่อพระองค์ท่านเสด็จมาแล้วตามที่เราตั้งใจอัญเชิญด้วยความเคารพนับถือ ด้วย ใจจริง ขอให้ท่านช่วยเหลืองานใหญ่ๆ ที่เราจะทำ เช่นสร้างวัด สร้างบ้าน สร้างตึก เป็นต้น ก็ทำให้ ผีวิญญาณ คนสัตว์ ได้เห็นพระท่านมา ได้โมทนา ยินดี เมื่อได้เห็นแสงสว่างจากท่านผู้บริสุทธิ์ มีปัญญาบารมี มีความสุขสดชื่น โลกก็ไม่วุ่นวายเดือดร้อนจนเกินไป สรรพสัตว์ จะอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็น

ตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย อัญเชิญองค์พญานาคเปิดโภคทรัพย์

พบเห็นได้ทั่วไปว่า หลายบ้านตั้งศาลพระภูมิและสักการะบูชากันตามความเชื่อของพราหมณ์ฮินดูที่ว่า ศาลพระภูมิคือที่อยู่ของพระชัยมงคล เทพที่ปกปักษ์รักษาคนในบ้านให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขและเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง แต่การตั้งศาลพระภูมิผิดมีผลบั่นทอนพลังของพระภูมิได้ ด้วยเหตุนี้จึงต้องเข้าใจในรายละเอียดอย่างถูกต้อง

  • ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
  • ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
  • ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
  • ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
  • ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

ฤกษ์ยามถือเป็นเรื่องซับซ้อนและละเอียดอ่อน เพราะแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ซึ่งทำให้วันเวลาที่เหมาะสมในการทำพิธีกรรมแตกต่างกันด้วย

พิธี​อัญเชิญ​พระบรมรูป​ ​สมเด็จ​พระ​นเรศวร​มหาราช ขึ้นประดิษฐานภายในศาลสมเด็จพระนเรศวร(มหาราช)

ณ วัดทรายทอง(บากง) อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

พิธีกรรม บวงสรวง และครอบครูแบบเต็มรูปแบบ

พิธีครอบครู ต่างกับพิธีไหว้ครูทั่วไป เป็นพิธีการยกย่องและอนุรักษ์ไว้เพราะครูเป็นผู้ที่ให้ความรู้ ความเฉลียวฉลาดในด้านศิลปวิทยาแก่ศิษย์ ครูจึงเป็นผู้ควรแก่การคารวะบูชา  พิธีไหว้ครูได้ถูกกำหนดระเบียบและบัญญัติวิธีไว้ให้ปฏิบัติกันมา  ด้วยหลักเกณฑ์อันดี เพื่อก่อให้เกิดศิริมงคลแก่ผู้เรียน

สำหรับวันทำพิธีกรรมต่างๆ ในปีนี้ อาจารย์ได้ดูวันมงคล สำหรับทำพิธีต่างๆ ได้ใส่ไว้ใน LINE OA :@arjarnnoom5g โดยท่านสามารถเลือกนัดวันกับอาจารย์หนุ่มได้เลยครับ โดยมีการเลือกนัดวันล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันทำพิธีจริง สำหรับทำพิธีกรรมต่างๆ ส่วนวันนัดทำพิธีตั้งศาล เลือกนัดวันกับอาจารย์หนุ่ม อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันทำพิธีจริงครับ เพราะ อาจารย์ได้จัดเตรียมพิธีต่างๆ ได้สมบูรณ์แบบครับ

เพิ่มเพื่อน
วัตถุมงคล